logo transp header150

Siste smell for Espatunnelen -11.06.2013

Innholdet er gjengitt fra artikkelen publisert på "HA" Espa tunnel Siste smell Utbygging

Klokka 17.00 tirsdag var det mulig å spasere gjennom den lengste vegtunnelen i Hedmark. Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen avfyrte den aller siste sprengningen i Espatunnelen.
- Jeg har gledet meg til dette lenge. Å få trykke på knappen med et skikkelig smell på selveste jubileumsdagen for demokrati og kvinners stemmerett er stort. E6 betyr svært mye for innlandet når det gjelder vekst og utvikling. Denne markeringen på en så viktig ferdselsåre er veldig bra, sier fylkesråd Adolfsen.

Milepæl

Gjennomslagssalven er en milepæl i arbeidet med Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, opplyser kommunikasjonsrådgiver Einar Søberg. Det vil begynne å gå ordinær trafikk gjennom tunnelen i desember 2014.
Tunnelen på Espa får to tunnelløp, en i hver kjøreretning. Hvert tunnelløp får to kjørebaner slik at det samlet sett også blir en firefelts veg gjennom tunnelen.
Espatunnelen for sørgående retning blir 670 meter lang, mens nordgående blir 660 meter lang. Av den sørgående tunnelen, blir 424 meter i fjell, mens det tilsvarende for nordgående er 534 meter.
- Det er ikke mange vegtunneler i Hedmark, men Espatunnelen vil bli den lengste vegtunnelen i fylket som enten er i drift eller er under bygging, sier Søberg videre.

Oppstart i september 2012

Første sprenging i forbindelse med tunnelen ble fyrt av 26. september 2012, mens den siste altså gikk av tirsdag. I denne perioden er det sprengt cirka 260 salver. Etter disse salvene er det kjørt ut ca. 120.000 kubikkmeter med masse.
- Selv om tunnelen nå er ferdig sprengt ut, gjenstår fortsatt en del arbeider før ordinær biltrafikk kan begynne å gå gjennom tunnelene. Det skal blant annet monteres plater på tunnelveggene, strøm skal monteres, ventilasjon og styringssystemer pluss at selve vegbanen gjennom tunnelen skal bygges med blant annet asfalt. Det vil begynne å gå ordinær trafikk gjennom tunnelen i desember 2014.

Tre tunneler

Nye E6 langs Mjøsa vil få tre tunneler. Den lengste på 2,3 kilometer, skal bygges sør for fylkesgrensen i Moskogen. Den tredje tunnelen ved Minnesund blir 600 meter lang.

 

Kontaktinformasjon:
  • Åpent hverdager kl 08.00-16.00

Her finner du MjøsPlan AS

norgeskart