logo transp header150

Anbudsåpning på Alpine-parsell fredag - 09.10.2013

Hæhre-fellesprosjektet vei E6Innholdet er gjengitt fra artikkelen publisert på "bygg.no"

Fredag blir det klart hvem som har levert det laveste anbudet på å gjøre ferdig delstrekningen på fellesprosjektet E6-Dovrebanen mellom Minnesund og Brøhaug. Dette er en videreføring av kontrakten som konkursrammede Alpine Bau hadde.

Den østerrikske entreprenørkjempen måtte som kjent kaste inn håndkledet før sommeren, og kontrakten med Fellesprosjektet ble sagt opp. Det førte til en liten stans på prosjektet, men entreprenørene på de andre Fellesprosjekt-parsellene (Hæhre, Veidekke/Hochtief, Infranord og Eltel) kom raskt i gang med nødvendige arbeider på parsellen.

- Fellesprosjektet har identifisert arbeid som er viktig å få gjennomført av hensyn til sikkerhet, kritisk framdrift og koordinering mot øvrige entrepriser på kontrakten FP1 som Alpine Bau skulle gjennomføre på den ene parsellen på prosjektet E6 Dovrebanen, sa assisterende prosjektleder Anne Braaten i en kommentar til Byggeindustrien den gangen.

Disse arbeidene pågår fortsatt, men det gjenstår også my. Alpines gamle parsell skal først være ferdig i 2016, så det er snakk om en stor anleggskontrakt ved Mjøsa.

Følgende arbeider skal gjøres av entreprenøren som får oppdraget:
- Bygge firefelts E6 på en strekning på cirka 6,3 kilometer.
- Bygge dobbeltsporet jernbane på en strekning på cirka 4,2 kilometer.
- Cirka 8,5 kilometer med lokalveger.
- Cirka 8,2 kilometer gang- og sykkelveger i nedlagt Dovrebane.
- Diverse avbøtende tiltak i strandsonen.

Statens vegvesen opplyser til Byggeindustrien at de håper en ny hovedentreprenør skal være i gang på prosjektet før jul.

 

Kontaktinformasjon:
  • Åpent hverdager kl 08.00-16.00

Her finner du MjøsPlan AS

norgeskart