logo transp header150

Seks vil prosjektere E 6 og Dovrebanen - 13.09.2010

E 6 - Dovrebanen Foto Sjur Moen

Innholdet er hentet fra publisering på "Våre veger"

 

Seks konsulenter har meldt sin interesse for prosjektering av E 6 og Dovrebanen langs Mjøsa. Sweco og Cowi har gitt anbud på alle de tre entreprisene som har vært utlyst.

Vegvesenet og Jernbaneverket samarbeider om utbygging av veg og bane gjennom Eidsvoll kommune i Akershus og Stange kommune i Hedmark. Fellesprosjektet E 6-Dovrebanen skal lede utbyggingen av 22 km fire-felts motorveg og 17 km dobbeltsporet jernbane. Strekningen er delt i tre parseller. Inndelingen gjelder både prosjektering og anleggsarbeid.

Prosjekteringsentreprisene har betegnelsene FP1, FP2 og FP3, regnet fra sør til nord. Både FP1 og FP2 omfatter ca. 6 km veg og jernbane. FP3 omfatter 10 km veg og 5 km jernbane. Foruten Sweco og Cowi, som har gitt anbud på alle tre oppdragene, har Reinertsen og ViaNova gitt anbud på FP1, Multiconsult og Norconsult har gitt anbud på FP2, mens Reinertsen og Multiconsult har gitt anbud på FP3.

Anbudsummene er ikke offentlige fordi konsulentene konkurrerer på mer enn pris. Ved vurderingen teller pris bare 30 %, mens både oppgaveforståelse og kompetanse teller 35 %.

Veg- og jernbanestrekningene inneholder ingen store konstruksjoner - de lengste bruene blir 100 meter lange. Til gjengjeld blir det seks tunneler, tre to-løps vegtunneler med lengder på 2 300, 700 og 600 meter, og tre jernbanetunneler med lengder på 4 000, 600 og 150 meter.

Prosjekteringen omfatter ikke bare motorveg og jernbane. De(n) som får kontraktene skal også prosjektere lokalvegene og etterbruk av nedlagt jernbane. Den nye banen vil for det meste gå helt utenom dagens trasé.

Kontaktinformasjon:
  • Åpent hverdager kl 08.00-16.00

Her finner du MjøsPlan AS

norgeskart