logo transp header150

Hæhre tildelt ny Fellesprosjekt-parsell - 29.10.2013

Hæhre fellesprosjektet E6 MjøsPlan

Innholdet er gjengitt fra artikkelen publisert på "bygg.no"

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har tirsdag tildelt Hæhre Entreprenør AS oppgaven med å bygge ferdig firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Brøhaug i Eidsvoll kommune.
Av: Byggeindustrien | Publisert: 29.10.2013 12:45 | Sist endret: 29.10.2013 12:51

Kontrakt vil bli inngått etter klagefristen utløper 11. november, melder vegvesen.no.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen mottok totalt tre tilbud om å gjøre ferdig de gjenstående arbeidene mellom Minnesund og Brøhaug. Samtlige ble vurdert som kvalifiserte til å gjennomføre jobben, og Fellesprosjektet valgte det tilbudet med lavest pris. Derfor er Hæhre Entreprenør AS tilbudt oppgaven med å gjøre ferdig de gjenstående arbeidene med å bygge ferdig:

- firefelts E6 på en strekning på cirka 6,3 kilometer.
- dobbeltsporet jernbane på en strekning på cirka 4,2 kilometer.
- cirka 8,5 kilometer med lokalveger.
- cirka 8,2 kilometer gang- og sykkelveger i nedlagt Dovrebane.
- diverse avbøtende tiltak i strandsonen.

Det er gitt en klagefrist til 11. november klokken 12, og kontrakt vil bli inngått etter denne klagefristen har gått ut.

Kontaktinformasjon:
  • Åpent hverdager kl 08.00-16.00

Her finner du MjøsPlan AS

norgeskart