logo transp header150

Arnkvern Nedre i Hamar kommune 27.05.2013

Oversikt Planarbeid Arnkvern Nedre HamarIgangsetting av reguleringsarbeid for Arnkvern Nedre i Hamar kommune

 

Reguleringsplan for Arnkvern nedre i Hamar kommune.

Varsel om planoppstart.

I henhold til plan-og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsarbeid for Arnkvern nedre, g.nr. 197, b.nr. 11 og 201/2, del av Hamar næringspark, Trehørningen.

Formålet med reguleringen er å legge til rette for utbygging av næringsbebyggelse innenfor sør-vestre del av virksomhetsområde ”Trehørningen” i kommuneplanens arealdel.

Området er ca. 62 da og formålet med reguleringen er i tråd med kommuneplanens arealdel. Området er regulert, gjennom områdereguleringsplan til samme formål, (2012).

Hensikten nå, er å utarbeide detaljreguleringsplan med direkte mulighet til å starte utbygging.

Det er avholdt oppstartmøte med Hamar kommune, 16.5.13.

 

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 28.6.2013 til:
MjøsPlan, Postboks 6, 2390 Moelv.
Spørsmål kan rettes til
Tor Ivar Gullord
Tlf. 62365298
E-post: torivar@mjosplan.no

Arealplan Planarbeid Arnkvern Nedre Hamar

 

 

Kontaktinformasjon:
  • Åpent hverdager kl 08.00-16.00

Her finner du MjøsPlan AS

norgeskart