logo transp header150

Stavedaltoppen i Sør-Aurdal kommune 27.11.2014

Oversikt Planarbeid Stavedaltoppen Sr-AurdalEndring av reguleringsplan for Stavedaltoppen i Sør-Aurdal kommune.

 

Reguleringsplan for Stavedaltoppen i Sør-Aurdal kommune.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsarbeid for Stavedaltoppen.

Planområdet er beliggende i Stavedalen, (vist på vedlagt oversiktskart) og er en del av eksisterende reguleringsplan, Stavadalen (2006), og Liastølfjellet (1998). Planavgrensningen er vist på vedlagt kart.

Formålet form planarbeidet er omregulering for fortetting og utvidelse av områder for fritidsbebyggelse.

Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse krav om formell konsekvensutredning etter ”Forskrift om konsekvensutredninger”. Dette begrunnes i at området er avsatt til byggeområde  kommuneplanens arealdel.

Det er avholdt oppstartmøte med Sør-Aurdal kommune 18.3.13.

 

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 9.1.2015 til:
MjøsPlan, Postboks 6, 2390 Moelv.
Spørsmål kan rettes til
Tor Ivar Gullord
Tlf. 62365298
E-post: torivar@mjosplan.no

Arealplan Planarbeid Stavedaltoppen Sr-Aurdal

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon:
  • Åpent hverdager kl 08.00-16.00

Her finner du MjøsPlan AS

norgeskart