logo transp header150

Clarion hotell, Gardermoen Vest - 25.7.2012

Arealplan Kart Gardermoen Vest MjøsPlanDetaljreguleringsplan for område ved Clarion hotell, Gardermoen Vest i Ullensaker kommune.

 

I henhold til plan-og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsarbeid for et område nord for Clarionhotellet, Gardermoen Vest, g.nr.190, b.nr. 9 og 163/10,11.I hht. Pbl. § 17-4 varsles det samtidig om at det vil innledes forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtale for planområdet. Formålet med reguleringen er å legge til rette for bygging av kongresshall i tilknytning til hotellet. Ullensaker kommune, v/hovedutvalg for overordnet planlegging har i sak 38/12, (6.2.12) anbefalt oppstart av detaljregulering for kongresshall på Gardermoen Vest.

Innspill til planarbeidet sendes innen 25.7.2012 til:

MjøsPlan,
Postboks 6, 2390 Moelv.
Spørsmål kan rettes til Tor Ivar Gullord
Tlf. 623 65298 E-post: torivar@mjosplan.no

Kontaktinformasjon:
  • Åpent hverdager kl 08.00-16.00

Her finner du MjøsPlan AS

norgeskart