logo transp header150

Nytt Leica 3D-System med MC1 Software

Nytt Leica 3D-System med MC1 Software

Leica MC1 gir deg en enklere brukeropplevelse, med flere elementer som du enkelt kan endre selv.
Det er muligheter for å opprette veger, VA-linjer og prosjektere forholdsvis komplekse modeller som overflater med ulikt fall osv.

Kampanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Maskinoppsett

 

Oppsett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leica ConX – Skyløsning for håndtering og

visualisering av den digitale byggeplassen

Personell og maskiner på anlegget har behov for å
dele de samme dataene og være synkroniserte, slik at
arbeidet kan utføres effektivt, til riktig tid og innenfor
budsjett. Leica ConX er en nettbasert verktøypakke
som harmoniserer og forenkler datahåndteringen
for dine maskinstyringsoperasjoner, og som øker
produktiviteten og reduserer nedetiden vesentlig.


Økt produktivitet og bedre oversikt
Dette skybaserte samarbeidsverktøyet gjør det
mulig for deg å administrere alle dine tilkoblede
byggeprosjekter på en effektiv måte og enkelt dele
jobbrelaterte måledata med alle interessenter. ConX
gir deg den raske og brukervennlige nettbaserte
verktøypakken du trenger for å få jobben gjort
raskere, mer effektivt og ifølge spesifkasjonene.
Tildelings- og synkroniseringsfunksjonen har alt du
trenger for å sikre at maskinførerne har oppdaterte
designdata. Måledata av eksisterende bygg kan
dermed enkelt overføres til skyen, slik at du kan
konsentrere deg om å grave jord og overlate til Leica
ConX å grave etter data.

 

FORDELER

 • Tildel designmodeller til maskiner, grupper med
  maskiner og feltkontrollere for å sikre at operatører
  og mannskap til enhver tid har konstruksjonsdataene
  de trenger når de trenger dem
 • Reager raskt på endringer med automatisk
  synkroniserte prosjektoppdateringer som forhindrer
  kostbart dobbeltarbeid og reduserer kostnader for
  nedetid og dobbeltarbeid
 • Del enkelt målepunkter til og fra felten for å gi en
  automatisert, samlet visning i sanntid av utgravingen
  og fyllingen for å overvåke fremdriften
 • Analyser målepunkter, utarbeid overflater og del
  på tvers av alle felt- og kontorapplikasjoner som er
  tilkoblet Leica ConX-plattformen
 • Volumetriske endringer presenteres på et oversiktlig
  dashbord for rapportering av produktivitet
 • Del data mellom maskiner slik at alle på byggeplassen
  kan se fremdriften
 • Minimer operatørens nedetid med ekstern støtte
  for feilsøking og oppsett uten reisekostnader og
  forsinkelser

 

Skuff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intelligent programvare

– Få mer oppetid


Det oversiktlige menyoppsettet sikrer at du enkelt kan håndtere alle prosjektfler. Få mer oppetid med et brukergrensesnitt
som gir operatøren rask tilgang til å velge funksjonene som sikrer arbeidsflyten.

Leica panel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Under panel

 

Kontaktinformasjon:
 • Åpent hverdager kl 08.00-16.00

Her finner du MjøsPlan AS

norgeskart