logo transp header150

  • Ved bruk av digitale modeller gis "flate" tegninger dybde og man får en helt annen visuelt opplevelse. 3D visualisering og bruk av 3D modeller kan tas i bruk ved beskrivelse av arealplaner, boligprosjekter, vei prosjekter, bunnforhold i elver, alpinbakketraseer, skiløype traseer og ledningstraseer for å nevne noen.
  • I dagens samfunn er det et økende krav til kvaliteten av informasjon og formidling i dialogen med innbyggere og nærngsliv i plan- og byggeprosesser. 3-dimensjonale digitale modeller er et effektivt middel for å visualisere prosjektene og gjøre analyser av volum, sikt-akser, sol/skygge, utsikt, etc. Og ikke minst er en 3D-modell ypperlig når man skal presentere prosjektet for alle interessenter tidlig i planprosessen.
  • Lenger ned på siden vises noen eksempler på hva vi kan levere.

3D Modeller boligformål3D Modeller boligformål illustrasjon3D Modeller driftsplan massetak3D  Modeller arealplan

 

 

 

 

Kontaktinformasjon:
  • Åpent hverdager kl 08.00-16.00

Her finner du MjøsPlan AS

norgeskart