logo transp header150

 • Furuskog

  Digitale terrengmodeller
  MjøsPlan AS kan levere terrengmodeller hvor innsamlet data danner grunnlaget for hvor mye masser som må flyttes og hvor eventuelt bygg bør plasseres. (Foto: Furuskog)

 • Byggeklartomt

  Oppmåling av tomter
  MjøsPlan AS foretar oppmåling av tomter før tomtene skal graves ut. (Foto: Utgravd tomt)

 • Grunnmurpåtomt

  Byggplassering
  MjøsPlan AS foretar byggplassering slik at bygget blir plassert der det er søkt om. Når grunnmur er på plass foretaes en ny innmåling for å forsikre seg om at grunnmuren havnet på korrekt plass. (Foto: Grunnmur til hus)

MjøsPlan utfører alle typer oppmålingsoppdrag:

 • Kart- og delingsforretning
 • Oppmåling av tomter
 • Produksjon av målebrev
 • Ledningskartlegging
 • Masseberegning
 • Digitale terrengmodeller
 • Veiutstikking
 • Byggplassering, utstikking og innmåling
 • Enkel laserscanning
 • Opprettelse av prosjekt til maskinstyring

Våre oppmålingsingeniører disponerer topp moderne GPS-utstyr samt totalstasjon med laserscanning.

Oppmåling Østlandet stativ anlegg

Kontaktinformasjon:
 • Åpent hverdager kl 08.00-16.00

Her finner du MjøsPlan AS

norgeskart